Video đào tạo: Xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ của ông Đỗ Hoàng Hải- chuyên gia của Chương trình về cách thức xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam tại hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Việt Nam” do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp Dự án USAID LinkSME phối hợp tổ chức.

Tài liệu đính kèm:

Wicom_DX-How-to-create-a-winning-stratey-Roadmap

Video đào tạo: 

 

Nguồn: digital.business.gov.vn