Văn hóa kinh doanh “sức mạnh mềm” của doanh nghiệp

Kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), TS. Dương Thị Kim Liên, Viện trưởng Viện hỗ trợ đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (IBIA), Uỷ viên ban chấp hành Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HAWASME) đã có cuộc trò chuyện với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về giá trị và vai trò tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam nhìn từ Bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam của VCCI.

Văn hóa và đạo đức kinh doanh giúp doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, tạo dựng sự tin cậy, uy tín và thương hiệu. Bộ Quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam của VCCI gồm 6 điều cốt lõi giúp định hướng phát triển doanh nghiệp. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông qua văn hóa giúp tạo dựng thương hiệu, thu hút nhân tài, tăng năng suất lao động, xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo ra định hướng giá trị cốt lõi. Văn hóa doanh nghiệp linh hoạt, tôn trọng sự khác biệt văn hóa giúp thích ứng nhanh chóng và thành công trong môi trường đa dạng và biến động hiện nay.

Vui lòng xem chi tiết: Tại đây