Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) triển khai khóa đào tạo trực tuyến “Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam”.

Trong khuôn khổ dự án Kết nối và Giao thương với doanh nghiệp nữ làm chủ tại Việt Nam (SheTrades Việt Nam), Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) triển khai khóa đào tạo trực tuyến “Tiếp cận tài chính và cơ hội thị trường cho doanh nghiệp nữ Việt Nam”.

Thông tin chi tiết về sự kiện tại ảnh đính kèm.

Thời gian: 14h00 – 17h00, ngày 04, 05 tháng 10 năm 2022

Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng

Zoom: https://intracen.zoom.us/meeting/register/tJMsfuqopz8sG9PLUwJWCC4KkfUrFbkRSzMv

Quý Đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tham gia, đề nghị gửi thông tin đăng ký theo
đường dẫn/link: Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trước ngày 03 tháng 10 năm 2022

https://event.vietrade.gov.vn/shetrades1022

Người liên hệ: Anh Ngô Văn Chinh, điện thoại: 024 3936 8461/ 037 795 6368 hoặc email: intec@vietrade.gov.vn.

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.