TS. Bùi Việt Hưng

Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển kinh tế, môi trường và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối, hỗ trợ phát triển mạng lưới doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp.

Với vai trò là cán bộ nghiên cứu viên chính trong Viện nghiên cứu Châu Âu – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ông đã tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước ( Bộ KHCN, Quỹ Nafosted), cấp bộ ( Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam) và cấp tỉnh (Đăk Lawk, Bình Dương, Bắc Ninh…) về các lĩnh vực như: Trách nhiệm xã hội, thương mại công bằng của doanh nghiệp, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; Đánh giá tác động Hiệp định thương mại FTA đối với hoạt động xuất nhập khẩu doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, giầy da, may mặc; Phát triển chuỗi cung ứng hàng nông sản, trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Ông cũng tham gia với vai trò là cán bộ tư vấn dự án cho nhiều tổ chức quốc tế (Helvetas Swiss International Việt Nam, Actionaid Việt Nam, Save the Children UK) trong các lĩnh vực quản trị hành chính công ( Dự án PSARD do chính phủ Thụy Sỹ tài trợ 04 năm tại Hòa Bình và Cao Bằng), an ninh lương thực, bình đẳng giới, và các hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại khắp các vùng miền trên cả nước.

 

 

Các cá nhân thuộc tổ chức

Họ tên

Mô tả

Kinh nghiệm tư vấn

* Tư vấn viên cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.