[TRỰC TUYẾN]:Xuất khẩu hàng hóa với thương hiệu Việt sang các thị trường trong EVFTA

Sau hơn 2 năm thực thi, EVFTA đã thể hiện rõ những hiệu quả tích cực tới tăng trưởng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước EU.

Theo: Tạp chí công thương