Thực hành tìm nguồn vốn

Chào mừng các chị đến với chuyên đề “Thực hành tìm nguồn vốn”. Đây là chuyên đề sẽ giúp học viên xây dựng một chiến lược tìm kiếm và thu hút nguồn vốn phù hợp với mô hình kinh doanh và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm:1/ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

– Nắm được cách vận hành của 2 thị trường vốn tư và công ( Private vs. Public Market )
– Các giai đoạn trong vòng đời kinh doanh, ứng với các nguồn vốn tương ứng
– Những nguồn vốn chính mà nữ lãnh đạo có thể cân nhắc khi ra quyết định gọi vốn

2/ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGUỒN VỐN

– Hiểu được Mục đích, Ưu điểm, Nhược điểm của các nguồn vốn hiện có trên thị trường
– Ví dụ về các quỹ tài chính trong khu vực cũng như trên thế giới
– Cách thức gọi vốn hiệu quả đối với các doanh nghiệp

3/THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

– Đặc điểm của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng của nó lên quá trình huy động vốn
– Một số sàn chứng khoán lớn tại Việt Nam và quốc tế

Lợi ích (Benefits):

  • Nắm được cách thức vận hành của thị trường vốn
  • Hiểu bản chất của các hình thức gọi vốn
  • Xây dựng được chiến lược gọi vốn hiệu quả cho doanh nghiệp.

1/ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

– Nắm được cách vận hành của 2 thị trường vốn tư và công ( Private vs. Public Market )

– Các giai đoạn trong vòng đời kinh doanh, ứng với các nguồn vốn tương ứng

– Những nguồn vốn chính mà nữ lãnh đạo có thể cân nhắc khi ra quyết định gọi vốn

2/ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGUỒN VỐN

– Hiểu được Mục đích, Ưu điểm, Nhược điểm của các nguồn vốn hiện có trên thị trường

– Ví dụ về các quỹ tài chính trong khu vực cũng như trên thế giới

– Cách thức gọi vốn hiệu quả đối với các doanh nghiệp

3/ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

– Đặc điểm của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng của nó lên quá trình huy động vốn

– Một số sàn chứng khoán lớn tại Việt Nam và quốc tế