THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO “ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”

Kính gửi các Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp,

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của các Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá năng lực sản xuất của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), từ đó hỗ trợ DNNVV kết nối thành công với các doanh nghiệp đầu chuỗi/nhà mua hàng, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Dự án USAID LinkSME tổ chức khóa đào tạo “Đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa” chi tiết như sau:

  1. Thời gian: 08h30-17h00, thứ Ba ngày 09/11/2022.
  2. Địa điểm: Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội
  3. Nội dung và lợi ích khóa học: chi tiết như thư mời đính kèm
  • Giới thiệu cuốn cẩm năng đánh giá sơ bộ và kiểm toán DN
  • Phương pháp đánh giá sơ bộ/kiểm toán toàn diện doanh nghiệp
  • Cách sử dụng danh mục các tiêu chí đánh giá sơ bộ/kiểm toán toàn diện
  • Xây dựng kế hoạch, chương trình đánh giá sơ bộ/kiểm toán toàn diện
  • Thực hành việc đánh giá sơ bộ/kiểm toán toàn diện
  1. Giảng viên: Tiến sĩ Lê Anh Hưng, chuyên gia USAID LinkSME
  2. Đối tượng tham dự: Cán bộ của các Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp có hoạt động hỗ trợ kết nối DNNVV với các doanh nghiệp đầu chuỗi, có nền tảng kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật, tiêu chuẩn hoặc kinh nghiệm đánh giá nhà máy/doanh nghiệp

Nếu Quý đơn vị quan tâm, vui lòng đăng ký thông tin tại link sau https://bit.ly/BSO_Training, tối đa 04 học viên/đơn vị trước ngày 04/11/2022. 

Thông tin từ dự án USAID LinkSME