Tăng cường vai trò và động lực cho phụ nữ trong nền kinh tế số

Chuyên đề “Trao quyền cho Phụ nữ” không chỉ là hành trình học, mà là cơ hội để phụ nữ chủ động định hình tương lai kinh doanh số. Đồng hành để phát triển kỹ năng, tăng cường đóng góp và mở ra cơ hội mới.

Mục tiêu chính:

 • Nâng cao kỹ năng kinh doanh số : Hỗ trợ phụ nữ phát triển và nắm vững những kỹ năng kinh doanh số quan trọng.
 • Tạo cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng lãnh đạo: Phát triển những kỹ năng lãnh đạo quan trọng và mở ra cơ hội mới trong sự nghiệp.
 • Góp phần xóa bỏ bất bình đẳng giới: Hỗ trợ trong việc xây dựng môi trường công bằng và xóa bỏ bất bình đẳng giới.
 • Khuyến khách sự đa dạng và sáng tạo: Tạo điều kiện cho sự đa dạng và khuyến khích sự sáng tạo trong môi trường kinh doanh số.

Các chủ đề chính: 

 1. Nền kinh tế số toàn cầu
  • Khám phá các xu hướng và cơ hội trong nền kinh tế số quốc tế.
  • Hiểu rõ về ưu điểm và thách thức khi hoạt động trong môi trường kinh doanh số.
 2. Vai trò của Phụ nữ trong nền kinh tế số 
  • Đánh giá nhận thức về bất bình đẳng giới và cách phụ nữ đóng góp vào nền kinh tế số.
  • Tìm hiểu về các dự án và thành công của phụ nữ trong lĩnh vực kinh doanh số.
 3. Tăng cường năng lực cho Phụ Nữ
  • Phát triển kỹ năng nghề nghiệp và lãnh đạo đặc biệt thiết yếu trong ngữ cảnh kinh doanh số.
  • Khuyến khích sự sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho phụ nữ.

Lợi ích khóa học:

 1. Nắm vững các kỹ năng công nghệ số cần thiết cho môi trường kinh doanh hiện đại.
 2. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và kiến thức vững về lãnh đạo.
 3. Tham gia vào cộng đồng chuyên ngành để kết nối và học hỏi từ các nữ lãnh đạo khác.
 4. Hỗ trợ phát triển tư duy sáng tạo và khuyến khích các dự án kinh doanh mới.
 5. Hỗ trợ xây dựng một xã hội công bằng và chủ động xóa bỏ bất bình đẳng giới.