SEACO tham dự Cuộc họp Ban Thực hiện Dự án Làm việc Thứ Hai của Dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về “Nâng cao Sự tham gia của Kinh tế Số cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DN NNV) phụ nữ ASEAN” đã được tổ chức bởi Trung tâm Mạng lưới Thông tin Phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương

Vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 (Thứ Năm), Trung tâm Mạng lưới Thông tin Phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương (APWINC), được bổ nhiệm là Điểm phối UNESCO về Công nghệ Truyền thông dành cho Phụ nữ, đã tổ chức thành công ‘Cuộc họp Ban Thực hiện Dự án lần thứ hai’ của Dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về “Nâng cao Sự tham gia của Kinh tế Số cho Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DN NNV) phụ nữ ASEAN” thông qua một cuộc họp trực tuyến.

APWIC của Đại học Sookmyung đã chính thức nhận được sự chấp thuận cho dự án “Nâng cao Sự tham gia Kinh tế Số của Doanh nhân Phụ nữ ASEAN” từ Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF) vào năm 2022.

Ban Thực hiện Dự án, được thành lập vào tháng 9 năm 2022, cho dự án này bao gồm các tư vấn viên cho Dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, 14 cơ quan thực hiện địa phương từ mười quốc gia thành viên ASEAN và APWINC.

APWINC đã khởi xướng dự án vào tháng 1 năm 2022 và ra mắt nhóm Nghiên cứu và Phát triển vào tháng 5. Sau đó, phối hợp với Ban Chỉ đạo ASEAN về DN NNV (ACCMSME), 14 cơ quan thực hiện đối tác của AMS đã được lựa chọn và Ban Thực hiện Dự án cuối cùng được thành lập vào tháng 9 năm nay.

Tập hợp khoảng 50 bên liên quan, bao gồm các tư vấn viên địa phương và đại diện từ các cơ quan thực hiện trên khắp Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cuộc họp được triệu tập với mục tiêu tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin cần thiết và kế hoạch tương lai giữa các bên tham dự để nâng cao việc thực hiện dự án một cách hiệu quả.

Trong cuộc họp, đã được tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện về các thành tựu chính từ năm 2022-2023 trong Dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, cùng với việc trình bày các thông tin cập nhật toàn diện về sự tiến triển và các mục tiêu sắp tới của các cơ quan thực hiện địa phương. Một thành phần chính của quý IV là việc đăng ký 4.002 người tham gia vào các khóa đào tạo cụ thể về thương mại điện tử và kỹ năng số hóa, đặc biệt là nhằm vào các doanh nhân phụ nữ ASEAN tiềm năng, đồng thời tập trung vào việc tạo ra các tài liệu giáo dục cá nhân cho mỗi quốc gia.

Trong khi đó, với mục tiêu đảm bảo việc thực hiện dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc một cách hiệu quả và phồn thịnh, APWIC đã lập kế hoạch triệu tập cuộc họp hàng năm của Ban Chỉ đạo tại Hàn Quốc vào tháng 11.