SEACO kết hợp cùng Samil CTS Vina (Korea) về đào tạo nâng cao năng lực quản trị và hệ thống quản lý chất lượng (2017-2018)