SEACO kết hợp cùng TRUONG XANH FOOD về xúc tiến thương mại và phát triển kinh doanh (2022 – 2027)