SEACO – Đơn vị đại diện Việt Nam tham dự hội thảo kế hoạch hành động về kinh tế số cho phụ nữ khu vực ASEAN tại Hàn Quốc

Tại hội thảo kế hoạch hành động về kinh tế số cho phụ nữ, SEACO, đơn vị đại diện Việt Nam với sứ mệnh khích lệ và hỗ trợ phụ nữ trong kinh tế số, đã có vinh dự tham dự Hội thảo Kế hoạch hành động về kinh tế số cho phụ nữ điều hành. Chương trình với mục tiêu xây dựng một cộng đồng kinh doanh trực tuyến mạnh mẽ và công bằng hơn cho phụ nữ trong khu vực ASEAN và các nước thành viên. Đồng thời, xây dựng năng lực tham gia nền kinh tế số cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ ở các nước ASEAN, và là một trong những dự án được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc

Vào ngày 14 và 15 tháng 3 vừa qua, tại Seoul, Hàn Quốc, Trung tâm Thông tin Nữ giới Châu Á – Thái Bình Dương (APWINC) đã tổ chức Hội thảo Kế hoạch hành động cho đại biểu Liên minh ASEAN trong dự án Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về “Nâng cao năng lực và sự tham gia của các DNNVV do phụ nữ điều hành trong nền kinh tế số”, hay còn được gọi là “Dự án IDEAS”. Điều đặc biệt là SEACO đã được chọn là đơn vị đại diện của Việt Nam tham dự sự kiện này.

Hội thảo đã tập hợp các đại biểu từ các quốc gia thành viên ASEAN để thảo luận và xây dựng kế hoạch hành động cho dự án IDEAS. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng cho việc thực hiện dự án đến năm 2026, từ đó tạo điều kiện cho các nước thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ điều hành trong nền kinh tế số.

SEACO, đơn vị đại diện cho Việt Nam, tự hào tham gia và đóng góp vào sự kiện quan trọng này. Chúng tôi xem đây là một cơ hội để khẳng định sự quan tâm và không ngừng nỗ lực cũng như chia sẻ những trải nghiệm quý báu từ thực tiễn nhằm hỗ trợ cho các DNNVV do phụ nữ điều hành trong việc nâng cao năng lực và sự tham gia của họ trong kinh tế số. 

Trong lễ khai mạc, bà Jung In Jo, Giám đốc điều hành của APWINC, đã tôn vinh vai trò của dự án IDEAS trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế số nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao vai trò và định hình nguyên tắc công bằng giới trong kinh doanh và công nghệ số của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ điều hành trong khu vực ASEAN.

Cùng với SEACO, 29 đại diện từ 14 quốc gia khác nhau đã đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do họ điều hành. Chương trình hội thảo đã cung cấp cho các đại diện từ các quốc gia khác nhau cơ hội để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, từ đó đưa ra những kế hoạch hành động cụ thể để nâng cao sự tham gia của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ điều hành trong nền kinh tế số.

SEACO đã tự hào khi trở thành một trong những đơn vị đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này. Là một công ty đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, SEACO đã không ngừng phát triển và cung cấp các dịch vụ đa dạng để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ điều hành. Chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy sự đa dạng và tạo ra cơ hội công bằng trong kinh doanh là chìa khóa để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và bền vững.

Tại hội thảo, SEACO không chỉ là một đơn vị tham gia mà còn là một đối tác đáng tin cậy và một nguồn lực quý báu trong việc đề xuất và triển khai các giải pháp thực tiễn. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển của phụ nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, bởi vì chúng tôi tin rằng sự đa dạng và sự đồng thuận là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia và khu vực.