Phát triển nội dung số nâng cao

Chào mừng chị đến với chuyên đề “Phát triển nội dung số Nâng cao”. Khóa đào tạo sẽ giúp chị nâng cao kỹ năng trong việc phát triển nội dung đa dạng, sáng tạo và ấn tượng, cùng cách phân phối và quảng bá nội dung để tối ưu hóa hiệu suất tiếp thị trực tuyến.

 

Nội dung bao gồm:

1/ CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG & CÁC NỀN TẢNG CHIA SẺ NỘI DUNG

– Bản chất và xu hướng nội dung trên các nền tảng Online
– Cách xây dựng chiến lược nội dung bán hàng và nội dung thương hiệu trên đa nền tảng
– Xác định điểm khác biệt và tính cách thương hiệu cho nữ lãnh đạo

2/ CÁCH THỨC TỐI ƯU HIỆU QUẢ NỘI DUNG TRÊN CÁC NỀN TẢNG

– Phân tích thông số về hiệu quả của nội dung trên các nền tảng online
– Cách thức xây dựng các tuyến nội dung phù hợp với định hướng kinh doanh & thương hiệu
– Tối ưu profile của doanh nghiệp và cá nhân.

3/ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA NỘI DUNG SỐ

– Xây dựng định hướng thương hiệu của doanh nghiệp và nữ lãnh đạo trên các nền tảng
– Cách thức xây dựng bộ quy tắc thương hiệu trên môi trường Online

Lợi ích sau khóa học:

  • Hiểu cách thức lên chiến lược nội dung số hiệu quả và phù hợp với doanh nghiệp
  • Nắm được cách tối ưu hóa nội dung nhằm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng mục tiêu.
  • Áp dụng được các phương pháp sáng tạo để xây dựng thương hiệu cho cá nhân và cho doanh nghiệp

1/ CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG & CÁC NỀN TẢNG CHIA SẺ NỘI DUNG

– Bản chất và xu hướng nội dung trên các nền tảng Online

– Cách xây dựng chiến lược nội dung bán hàng và nội dung thương hiệu trên đa nền tảng

– Xác định điểm khác biệt và tính cách thương hiệu cho nữ lãnh đạo

2/ CÁCH THỨC TỐI ƯU HIỆU QUẢ NỘI DUNG TRÊN CÁC NỀN TẢNG

– Phân tích thông số về hiệu quả của nội dung trên các nền tảng online

– Cách thức xây dựng các tuyến nội dung phù hợp với định hướng kinh doanh & thương hiệu

– Tối ưu profile của doanh nghiệp và cá nhân.

3/ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA NỘI DUNG SỐ

– Xây dựng định hướng thương hiệu của doanh nghiệp và nữ lãnh đạo trên các nền tảng

– Cách thức xây dựng bộ quy tắc thương hiệu trên môi trường Online