Nâng cao Vai trò của Phụ nữ Doanh nhân: Điểm lại thông tin từ Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS

Phụ nữ doanh nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khu vực châu Á. Nhận thức về sự quan trọng của việc động viên phụ nữ trong kinh doanh, Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS, được tổ chức bởi Trung tâm Mạng lưới Thông tin Phụ nữ châu Á-Thái Bình Dương (APWINC) tại Đại học Sookmyung, nhằm mục đích cung cấp những thông tin quý giá và cơ hội cho phụ nữ doanh nhân phát triển và thành công trong doanh nghiệp của họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào các điểm nổi bật và bài học quan trọng từ hội thảo đầy sức mạnh này.

Xây dựng Năng lực cho Phụ nữ Doanh nhân:

Tại trung tâm của Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS là mục tiêu cung cấp cơ hội xây dựng năng lực cho phụ nữ doanh nhân trên khắp châu Á. Thông qua loạt các phiên thảo luận và buổi trao đổi tương tác, các thành viên tham gia đã thu được kiến thức và kỹ năng quý báu cần thiết cho sự thành công kinh doanh. Từ quản lý tài chính đến chiến lược tiếp thị, hội thảo đã bao quát các khía cạnh quan trọng cần thiết cho sự phát triển và bền vững của doanh nghiệp.

Hợp tác để Phát triển Kinh tế:

Một điểm nổi bật quan trọng của hội thảo là sự nhấn mạnh vào việc hợp tác giữa các tư vấn viên và cơ quan địa phương từ các quốc gia khác nhau. Bằng cách tạo ra các mối quan hệ đối tác và chia sẻ những phương pháp tốt nhất, các thành viên đã tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để giải quyết các thách thức chung mà phụ nữ doanh nhân gặp phải trong khu vực. Cách tiếp cận hợp tác này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn củng cố mạng lưới và hệ thống hỗ trợ cho phụ nữ trong kinh doanh.

Cam kết của APWINC với Sự động viên của Phụ nữ:

Dự án IDEAS, do APWINC dẫn đầu, thể hiện cam kết vững chắc trong việc thúc đẩy phụ nữ doanh nhân ở châu Á. Với một khoản đầu tư đáng kể lên đến 5 triệu đô la, APWINC tận tụy cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên lâu dài để động viên phụ nữ và tạo ra những thay đổi tích cực trong khu vực. Thông qua các sáng kiến như Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS, APWINC tiếp tục là một động lực cho sự động viên kinh tế của phụ nữ và sự phát triển bao hàm của khu vực.

Đầu tư vào Phụ nữ để Tạo ra Thay Đổi Tích cực:

Hội thảo nhấn mạnh về sự quan trọng của việc đầu tư vào phụ nữ như một phương tiện để tạo ra thay đổi tích cực và phát triển trong cả nước. Bằng cách trang bị cho phụ nữ những công cụ, kiến thức và sự hướng dẫn cần thiết, chúng ta có thể mở khóa tiềm năng đầy đủ của họ và tạo ra một hiệu ứng lan truyền của thành công trên toàn cộng đồng và quốc gia. Việc thúc đẩy phụ nữ doanh nhân không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn đóng góp vào việc xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ và phát triển của đất nước.

Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS được thực hiện như một nền tảng cho phụ nữ doanh nhân kết nối, học hỏi và phát triển. Thông qua các nỗ lực hợp tác, các sáng kiến xây dựng năng lực và sự hỗ trợ tận tụy từ các tổ chức như APWINC, phụ nữ doanh nhân đang chuẩn bị bước tiến lớn trong việc đạt được sự động viên kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á. Khi chúng ta tiếp tục đầu tư vào phụ nữ và doanh nghiệp của họ, chúng ta đồng thời đang mở ra con đường cho một tương lai sáng sủa và tổng quan hơn cho tất cả.

 

Hội Thảo Kế hoạch Hành động Dự án IDEAS được thực hiện như một nền tảng cho phụ nữ doanh nhân kết nối, học hỏi và phát triển. Thông qua các nỗ lực hợp tác, các sáng kiến xây dựng năng lực và sự hỗ trợ tận tụy từ các tổ chức như APWINC, phụ nữ doanh nhân đang chuẩn bị bước tiến lớn trong việc đạt được sự động viên kinh tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á. Khi chúng ta tiếp tục đầu tư vào phụ nữ và doanh nghiệp của họ, chúng ta đồng thời đang mở ra con đường cho một tương lai sáng sủa và tổng quan hơn cho tất cả.

Mục tiêu dự án:

Dự án thực hiện tại 10 Quốc gia ASEAN, được hỗ trợ bởi 12 Nhà Tư vấn Nghiên cứu và Phát triển, 14 Cơ sở Thực hiện Địa phương, trong đó bao gồm cả 200 Huấn luyện viên và 45 Mentor tại địa phương. Mục tiêu đề ra để giúp đỡ 4.002 Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa của phụ nữ ASEAN

Kế hoạch Hoạt động:

Dự án IDEAS là một dự án 5 năm, bắt đầu từ năm 2022 và kết thúc vào năm 2026.

Năm 1 (2022):

 • Tháng 1: Project Initiation (Khởi động Dự án)
 • Tháng 5: R&D Kick-off Meeting (Hội Nghị Bắt Đầu Nghiên Cứu và Phát Triển)
 • Tháng 11: E-Business Training Toolkit Development Workshop (Hội Thảo Phát Triển Bộ Công Cụ Đào Tạo E-Business)

Năm 2 (2023)

 • Tháng 3: Action Plan Workshop (Hội Thảo Kế Hoạch Hành Động)
 • Tháng 7: Training of Trainers (ToT) 

Năm 3 & 4 (2024-2025): Local Training (Đào Tạo Địa Phương)

Năm 5 (2026):ASEAN Women E-Business Acceleration Expo (Triển Lãm Tăng Tốc E-Business cho Phụ Nữ ASEAN)

Phạm vi: 

Đào tạo Huấn luyện viên (ToT) sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc cho 200 người tham dự đến từ các quốc gia thành viên của ASEAN, với mục tiêu nuôi dưỡng những người huấn luyện sẽ cung cấp giáo dục cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ dẫn đầu ở ASEAN. Các huấn luyện viên địa phương tham gia ToT sẽ trở về quê hương của họ để cung cấp đào tạo địa phương về E-Business cho 4.002 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ sở hữu ở ASEAN.

Kết quả năm 2022:

 • Lựa chọn 12 tư vấn từ 10 quốc gia ASEAN và Hàn Quốc
 • Lựa chọn 14 cơ quan thực thi ASEAN ở ASEAN
 • Tổ chức Hội Thảo Bắt Đầu Đội R&D
 • Tiến hành nghiên cứu sơ bộ liên quan đến tình trạng E-Business của ASEAN
 • Tổ chức Hội Thảo Phát Triển Bộ Công Cụ Đào Tạo E-Business tại Hà Nội, Việt Nam
 • Thiết kế 18 Khóa Học Đào Tạo E-Business
 • Phát hành tài liệu quảng cáo dự án

Triển vọng năm 2023:

 • Khởi động 14 cơ quan thực thi địa phương
 • Phát triển Nội dung Đào Tạo E-Business (Tháng 3 năm 2023)
 • Tổ chức Hội Thảo Kế Hoạch Hành Động (Tháng 3 năm 2023)
 • Lựa chọn 200 huấn luyện viên tiềm năng (Tháng 4 năm 2023)
 • Tiến hành Đào Tạo Huấn Luyện Viên (ToT) tại Hàn Quốc (Tháng 7 năm 2023)
 • Tổ chức Hội Nghị Hàng Năm Thứ Hai
 • Địa phương hóa nội dung đào tạo cho các khóa đào tạo địa phương
 • Ra mắt trang web cho dự án IDEAS
 • Sản xuất tài liệu quảng cáo dự án