Trình độ chuyên môn:
Lĩnh vực:
  • Phát triển mô hình tài chính
  • Thiết kế quản trị doanh nghiệp
  • Tư vấn luật Quốc tế