Trình độ chuyên môn:
Tư vấn doanh nghiệp
Nghiên cứu viên chính của Viện nghiên cứu Châu Âu (IES)
Lĩnh vực:

Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển kinh tế, môi trường và phát triển bền vững, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối, hỗ trợ phát triển mạng lưới doanh nghiệp, Hợp tác xã nông nghiệp.

Với vai trò là cán bộ nghiên cứu viên chính trong Viện nghiên cứu Châu Âu – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Ông đã tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước ( Bộ KHCN, Quỹ Nafosted), cấp bộ ( Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam) và cấp tỉnh (Đăk Lawk, Bình Dương, Bắc Ninh…) về các lĩnh vực như: Trách nhiệm xã hội, thương mại công bằng của doanh nghiệp, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; Đánh giá tác động Hiệp định thương mại FTA đối với hoạt động xuất nhập khẩu doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, giầy da, may mặc; Phát triển chuỗi cung ứng hàng nông sản, trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, Ông cũng tham gia với vai trò là cán bộ tư vấn dự án cho nhiều tổ chức quốc tế (Helvetas Swiss International Việt Nam, Actionaid Việt Nam, Save the Children UK) trong các lĩnh vực quản trị hành chính công ( Dự án PSARD do chính phủ Thụy Sỹ tài trợ 04 năm tại Hòa Bình và Cao Bằng), an ninh lương thực, bình đẳng giới, và các hoạt động cứu trợ khẩn cấp tại khắp các vùng miền trên cả nước.

 

 

Trình độ chuyên môn:
Chuyên gia tư vấn quản lý nhà máy và cải tiến quy trình
Lĩnh vực:

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và Giám đốc điều hành trong lĩnh vực sản xuất, trong đó có chế biến thực phẩm và dệt may, Tiến sĩ Hưng đã và đang thực hiện tất cả các quy trình sản xuất và quản lý nhà máy, từ mức độ ứng dụng công nghệ đơn giản đến hoàn toàn tự động hay robot công nghệ cao. TS. Hưng đã và đang quản lý, làm việc về ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, các đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất thải rắn và nước thải, hợp lý hóa quy trình sản xuất, sản xuất tinh gọn.

Ở vị trí quản lý sản xuất, ông cũng rất quen thuộc với các chủ đề sản xuất “xanh hơn” và hỗ trợ làm nên thương hiệu của nhiều công ty và hỗ trợ họ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. TS. Hưng cũng phụ trách việc tăng cường sản xuất và nâng cao năng lực để cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.