Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEACONSULT (SEACO) được thành lập từ năm 2002, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn về nông, lâm nghiệp, thủy lợi cũng như chuyển giao khoa học công nghệ, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành dự án; xây dựng và phát triển tổ chức, tăng cường năng lực quản lý, thương mại và quản lý tư vấn cho các tổ chức công, các doanh nghiệp, các công ty tư vấn quốc tế tại Việt Nam và khu vực.

Bằng việc vận dụng sáng tạo các mô hình thành công của quốc tế, SEACO hướng tới mục tiêu hỗ trợ khách hàng biến ý tưởng thành dự án, đồng thời cam kết hỗ trợ trong suốt quá trình kinh doanh. Với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kình nghiệm, SEACO luôn ở bên khách hàng trong suốt vòng đời doanh nghiệp, từ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, thiết kế dự án, hỗ trợ quá trình xin thẩm định, phê duyệt, tổ chức triển khai, gọi vốn, thương mại hóa, xúc tiến thương mại, thương hiệu, quản lý tài chính, giám sát – đánh giá và quản lý vận hành… Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ. Hỗ trợ phát triển, kết nối, gọi vốn, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

SEACO đã thiết lập mạng lưới tư vấn viên đạt chuẩn phân theo trình độ và theo ngành chuyên biệt, đội ngũ chuyên gia là cầu nối chặt chẽ giữa các đối tác từ khu vực công, tư, từ các trường đại học, các nhà nghiên cứu, sản xuất, từ các nhà cung cấp đầu vào tới bao tiêu sản phẩm đầu ra, các đối tác quốc tế… Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm toàn cầu trong các lĩnh vực chuyên môn và được lựa chọn cẩn thận từ những người có hiệu suất làm việc phù hợp.

Công ty có nhiều kinh nghiệm trong Quản lý dự án, Quản lý tài chính công, Chính sách và phân tích ngành, Phát triển kinh doanh, Tái cơ cấu, Cải cách khu vực công cộng, Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản lý tài chính, Quản lý thay đổi, Quản trị doanh nghiệp, Xây dựng năng lực, Tạo thuận lợi cho thương mại, cũng như Nghiên cứu thị trường và Đào tạo, Thúc đẩy đổi mới thông qua các hoạt động nghiên cứu, khoa học và công nghệ. Công ty hiện quan tâm và cung cấp dịch vụ tới một lĩnh vực riêng biệt tập trung vào sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các trường đại học với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, chủ trang trại, người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng nghiên cứu, sáng chế đổi mới của khoa học và công nghệ cho nông nghiệp và nông thôn Việt Nam và thương mại hóa các sản phẩm nhằm mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao hơn trên mỗi ha canh tác của người dân. Ngoài ra, SEACO còn tập trung xúc tiến chiến lược kinh doanh, tiên phong theo đuổi giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu doanh nghiệp.