Đoàn đại biểu Hội Nữ DNNVV thành phố Hà Nội tham gia Đại hội Hội nữ DN tỉnh Đồng Tháp và Hội nữ DN tỉnh An Giang .

Công ty Cổ phần Seaco hân hạnh đồng hành cùng Hội nữ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội tham gia Đại hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp ngày 10 tháng 9 năm 2022 và Đại hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang ngày 12 tháng 9 năm 2022 Trong thời gian diễn ra sự kiện, đoàn nữ doanh nghiệp Hà Nội đã có những đóng góp, chia sẻ chân thành về những khó khăn cũng như những thách thức mà doanh nghiệp do nữ làm chủ gặp phải, đồng thời cũng đưa ra những cơ hội mới góp phần xây dựng một khối doanh nghiệp nữ vững mạnh.

Ảnh 1: Đại hội – Hội nữ doanh nhân tỉnh An Giang

Ảnh 2: Đoàn đại biểu hội Nữ Doanh nghiêp Nhỏ Và Vừa Hà Nội tại Đại hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn: Công ty Cổ phần Seaconsult