Digital Marketing Nâng cao

Chào mừng bạn đến với chuyên đề “Digital Marketing Nâng cao”. Nội dung học này sẽ tiếp nối chuyên đề “Digital Marketing Cơ bản” – đào sâu hơn nữa các khía cạnh chiến lược cũng như thực thi khi triển khai Digital Marketing tại Doanh nghiệp.

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH BAO GỒM:  

1/TÌM HIỂU VỀ LEAN MARKETING

Mô hình Marketing “tinh gọn”, dễ dàng áp dụng cho các doanh nghệp MSMEs. Giúp doanh nghiệp ứng dụng Digital Marketing vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

2/TÌM HIỂU VỀ PERFORMANCE MARKETING

Marketing hiệu suất với những phương pháp để theo dõi, đánh giá, đo lường, điều chỉnh hoạt động Digital Marketing một cách chính xác, nhanh chóng, phù hợp với tình hình thực tế.

3/THỰC HÀNH ÁP DỤNG

Với tinh thần “thực chiến cao” của khóa học, tại module cuối này, các học viên sẽ tham gia thực hành những gì đã học được từ 2 khóa học trước đó để đưa ra bản kế hoạch Digital Marketing bài bản, có thể áp dụng được ngay.

Lợi ích sau khóa học:

  • Nắm bắt và hiểu cách thức áp dụng Lean Marketing và Performance Marketing
  • Hiểu được các bước trong quy trình tạo ra kế hoạch Digital Marketing thực chiến
  • Có khả năng đánh giá tính khả thi và hợp lý của bản kế hoạch Digital Marketing