Digital Marketing cơ bản

Chuyên đề Digital Marketing căn bản là hành trình khám phá tiếp thị trực tuyến. Từ hiểu bản chất đến xây dựng hành trình khách hàng online và lập kế hoạch chiến lược digital marketing, bạn sẽ trở nên thành thạo trong việc điều hướng thế giới số.

Mục tiêu của chuyên đề nhằm giúp học viên:

 • Hiểu rõ bản chất và mục đích của các kênh Digital Marketing.
 • Xây dựng hành trình khách hàng online.
 • Nắm bắt các bước quan trọng khi lập kế hoạch Digital Marketing.

Các chủ đề chính trong chuyên đề:

 1. Marketing số và Marketing Truyền Thống:
  • So sánh và tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai mô hình tiếp thị quan trọng này.
 2. Lựa chọn kênh Digital Marketing phù hợp:
  • Khám phá các kênh digital Marketing như SEO, social media ( Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, linkedin, Instagram…) email marketing và chọn lựa chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 3. Các bước Lập Kế Hoạch Digital Marketing:
  • Hướng dẫn từng bước để xây dựng một chiến lược Digital Marketing hiệu quả từ việc đặt mục tiêu đến theo dõi và đánh giá.

Lợi ích của chuyên đề:

 1. Mở ra cơ hội mới trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến cho các Nữ lãnh đạo
 2. Nắm vững các chiến lược và công cụ để phát triển thị trường hiệu quả hơn trong thế giới số.
 3. Áp dụng ngay kiến thức vào các chiến lược kinh doanh thực tế.
 4. Mở ra cơ hội cho sự phát triển của doanh nghiệp tăng cường doanh thu thông qua hiểu biết sâu sắc về Digital Marketing.