ThS. Phan Mạnh Tuấn

  • Phát triển mô hình tài chính
  • Thiết kế quản trị doanh nghiệp
  • Tư vấn luật Quốc tế

 

Các cá nhân thuộc tổ chức

Họ tên

Mô tả

Phan Mạnh Tuấn

Với kinh nghiệm hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và đặc biệt ủng hộ nỗ lực hội nhập thế giới của Việt Nam, với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và tư vấn đầu tư, Tuấn thực hiện các dịch vụ cho nhiều tổ chức khác nhau, từ các cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ quốc tế đến các tổ chức kinh doanh, anh đã tham gia vào phát triển kinh tế và DNVVN. Đối với Lĩnh vực Doanh nghiệp, ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu và khảo sát, phát triển các đề án thể chế khác nhau, củng cố tổ chức, công cụ quản lý và giám sát và đánh giá, thực hiện các nghiên cứu khả thi, mô hình tài chính và thiết kế quản trị doanh nghiệp. Ông cũng đã làm việc nhiều trong việc khuyến nghị về môi trường pháp lý và hoạt động, nâng cao năng lực DNVVN và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân.

Kinh nghiệm tư vấn

  • Tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp

    Tư vấn quản trị và phát triển tại các Tổ chức trong nước và nước ngoài

* Tư vấn viên cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.