TS. Nguyễn Đức Hưng

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất và Giám đốc điều hành trong lĩnh vực sản xuất, trong đó có chế biến thực phẩm và dệt may, Tiến sĩ Hưng đã và đang thực hiện tất cả các quy trình sản xuất và quản lý nhà máy, từ mức độ ứng dụng công nghệ đơn giản đến hoàn toàn tự động hay robot công nghệ cao. TS. Hưng đã và đang quản lý, làm việc về ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, các đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất thải rắn và nước thải, hợp lý hóa quy trình sản xuất, sản xuất tinh gọn.

Ở vị trí quản lý sản xuất, ông cũng rất quen thuộc với các chủ đề sản xuất “xanh hơn” và hỗ trợ làm nên thương hiệu của nhiều công ty và hỗ trợ họ nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. TS. Hưng cũng phụ trách việc tăng cường sản xuất và nâng cao năng lực để cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Các cá nhân thuộc tổ chức

Họ tên

Mô tả

Kinh nghiệm tư vấn

* Tư vấn viên cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.