Chuyển đổi số

Nói về chuyển đổi số, chúng ta thường nói về:

Digitization – số hoá là chuyển đổi dữ liệu và quy trình ví dụ: Scan chuyển từ hình ảnh sang file kỹ thuật số, chuyển đổi báo cáo giấy sang file kỹ thuật số, như PDF.

Digitalization – cũng là số hoá nhưng nó không chỉ là dữ liệu số hóa hiện có, Digitalization còn dùng công nghệ kỹ thuật số để thu thập dữ liệu, phân tích, thiết lập xu hướng và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

– và tiếp là Chuyển đổi số – Digital Transformation, ứng dụng công nghệ vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, Chuyển đổi số sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất làm việc và mang lại nhiều giá trị cho khách hàng.

Thực tế cho thấy có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất muốn thực hiện chuyển đổi số nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào, vì các doanh nghiệp sản xuất chưa hiểu thật cụ thể về chuyển đổi số trong sản xuất là như thế nào và các lợi ích hữu hình mà chueyern đổi số mang lại cho doanh nghiệp, đồng thời cũng không rõ doanh nghiệp mình đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số sản xuất để có thể bắt đầu. Vậy:

  • Trên thế giới có tiêu chuẩn cụ thể nào về chuyển đổi số không?
  • Thực trạng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp của Việt Nam như thế nào?
  • Các Doanh nghiệp chủ yếu đang ở giai đoạn nào của chuyển đổi số?
  • Các doanh nghiệp sản xuất cần phải làm gì và bắt đầu như thế nào để chuyển đổi số?
  • Làm sao để các DN sản xuất biết mình đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số? và có thể so sánh doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp khác trong ngành?
  • Trước khi quyết định số hóa hoạt động của doanh nghiệp (Từng phần, hay toàn bộ) để hiệu quả doanh nghiệp trước hết có nên hoặc phải tái cấu trúc hệ thống vận hành một cách khoa học và tối ưu hay không?
  • Chuyển đổi số sẽ cần một lượng kinh phí rất lớn có đúng không? tài chính có thật sự thách thức lớn nhất cho doanh nghiệp để chuyển đổi số không?
  • Tài sản dữ liệu của doanh nghiệp sẽ trở nên rất có giá trị vậy dữ liệu có an toàn trong chuyển đổi số không?

Không phải doanh nghiệp nào cũng thành công trong quá trình chuyển đổi số, điều gì khiến một vài doanh nghiệp số hóa thành công và trở nên thịnh vượng trong khi rất nhiều doanh nghiệp khác lại không, chuyển đổi số có thực sự là cây đũa thần giúp doanh nghiệp vươn tầm hay không và rất nhiều các câu hỏi được đặt ra chúng tôi sẽ cùng bạn đồng hanh trên con đường chuyển đổi số và phát triển thịnh vượng.