Chương trình Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Triển khai thực hiện đề án 939 của Chính Phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp. Chương trình này có mục đích chính là cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, gia đình và cộng đồng.
Với sự hỗ trợ từ chương trình này, phụ nữ khởi nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận với các nguồn lực và kiến thức kinh doanh cần thiết để thành công trong việc khởi nghiệp. Chương trình cũng tập trung vào việc cung cấp tư vấn, đào tạo và quản lý doanh nghiệp để giúp phụ nữ khởi nghiệp hiểu rõ hơn về quản lý kinh doanh, tài chính, marketing và các hoạt động liên quan đến việc xây dựng một doanh nghiệp bền vững.
Chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng tạo ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ ở các vùng nông thôn và những đối tượng khó khăn khác. Những doanh nghiệp do phụ nữ thành lập và điều hành cũng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Xem thêm thông tin chi tiết chương trình hỗ trợ TẠI ĐÂY