Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIBs)

Trong khuôn khổ TECHFEST 2022, Làng Công nghệ Tạo tác động xã hội (Impact Village) phối hợp cùng Viện Hỗ trợ đổi mới sáng tạo doanh nghiệp (IBIA) và Công ty Cổ phần Seaconsult (SEACO) tổ chức chương trình đánh giá – tư vấn phát triển và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (Social Impact Businesses – SIB) tham dự triển lãm giới thiệu các thành tựu trước 400 doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại sự kiện được tổ chức từ ngày 02 đến 04/12/2022 tại Bình Dương.

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) là các doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh và cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ. Cân bằng các mục tiêu xã hội/ môi trường với mô hình thương mại cho phép họ giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững.

Chương trình được triển khai theo các giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đánh giá và tư vấn phát triển doanh nghiệp:

  • Định vị các cơ hội và thách thức của doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ chủ doanh nghiệp tiếp cận các chỉ tiêu và hiểu cách tự đánh giá nội bộ.
  • Tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Hỗ trợ doanh nghiệp SIB tham gia TECHFEST 2022 tại Bình Dương (02-04/12/2022):

  • Cơ hội truyền thông và phát triển thương hiệu.
  • Cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư và huy động vốn sản xuất – kinh doanh.
  • Cơ hội mở rộng hợp tác giao thương.

Để đăng ký tham gia chương trình, doanh nghiệp vui lòng điền thông tin theo phiếu: ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SIBs

Mọi chi tiết, liên hệ: Hotline: 0876666864 / Email: info@seaco.vn