Thông tin các ngân hàng - tổ chức tín dụng

VALIDUS – Cung cấp dịch vụ tài chính cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển

05/09/2022

Thúc đẩy phát triển cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Validus là một nền tảng cho vay tín chấp trực tuyến giữa Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nhà Đầu Tư được thiết kế giúp hạn chế những khó khăn về dòng vốn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối […]