Câu chuyện, kiến thức vay vốn

QUY TRÌNH TƯ VẤN HỖ TRỢ VAY VỐN CHI TIẾT

03/11/2022

Bước 1: Khảo sát nhu cầu vay vốn Chuyên viên của SEACO sẽ thu thập những thông tin cơ bản về nhu cầu vay vốn từ doanh nghiệp, bao gồm: mục đích vay, số tiền cần vay, phương án vay, thời gian vay… Bước 2: Tư vấn về phương án vay vốn phù hợp với […]