Câu chuyện CĐS thành công

Doanh nhân Đỗ Minh Phú cùng câu chuyện chuyển đổi số thành công của TPBank

04/11/2022

Muốn thực hiện được trách nhiệm huyết mạch của nền kinh tế, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, bản thân các ngân hàng phải có thực lực. Chuyển đổi số là một trong những con đường “sống còn” để nâng cao năng lực bản thân, thực hiện trách nhiệm với […]