Bảo mật và An ninh Mạng

Chào mừng chị đến với chuyên đề “Bảo mật thông tin & An ninh mạng”. Đây là chủ đề quan trọng để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu khách hàng trên môi trường kỹ thuật số, đảm bảo tính riêng tư và an toàn.

Nội dung bao gồm

1/BẢO MẬT DỮ LIỆU

– Khái niệm và tầm quan trọng của Bảo mật dữ liệu trong doanh nghiệp
– Nhận diện các hình thức tấn công mạng, hậu quả và cách đối phó

2/LUẬT THƯƠNG MẠI TRÊN MÔI TRƯỜNG ONLINE

– Tổng quan về luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu trên môi trường số
– Các chính sách bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân khỏi những hành vi bất hợp pháp trên không gian mạng
– Những nguy cơ và hạn chế trong các chính sách bảo mật của các nền tảng online

3/LỢI ÍCH PHÁP LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG ONLINE

– Cơ chế xử lý những hành vi tấn công trên Internet
– Quy trình báo cáo các hành vi xâm phạm quyền an toàn dữ liệu
– Những phương thức để phòng ngừa và hạn chế nguy cơ bị tấn công dữ liệu

Lợi ích sau khóa học:

  • Nắm được những cách thức để bảo vệ an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp
  • Hiểu được những quy định và chế tài áp dụng khi kinh doanh Online

1/BẢO MẬT DỮ LIỆU

– Khái niệm và tầm quan trọng của Bảo mật dữ liệu trong doanh nghiệp

– Nhận diện các hình thức tấn công mạng, hậu quả và cách đối phó

2/LUẬT THƯƠNG MẠI TRÊN MÔI TRƯỜNG ONLINE

– Tổng quan về luật bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu trên môi trường số

– Các chính sách bảo vệ doanh nghiệp và cá nhân khỏi những hành vi bất hợp pháp trên không gian mạng

– Những nguy cơ và hạn chế trong các chính sách bảo mật của các nền tảng online

3/LỢI ÍCH PHÁP LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG ONLINE

– Cơ chế xử lý những hành vi tấn công trên Internet

– Quy trình báo cáo các hành vi xâm phạm quyền an toàn dữ liệu

– Những phương thức để phòng ngừa và hạn chế nguy cơ bị tấn công dữ liệu